Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER CONFIDENȚIAL ȘI CONFIDENȚIALITATEA ACESTORA

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, ST Technology Studies SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

ST Technology Studies SRL  administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

ST Technology Studies SRL folosește datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, configurația browserului și locația dumneavoastră, în următoarele scopuri:

 • Pentru personalizarea paginilor (de exemplu pentru afișarea conținutului în limba selectată)
 • Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta nevoilor dumneavoastră.
 • Pentru a livra servicii precum inscrierea la cursurile organizate pe care le-ați cerut sau achiziționat.
 • Pentru a ne ajuta sa cream și să publicam conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.
 • Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.
 • Pentru îmbunătățirea securității accesului la serviciile oferite

Persoanele vizate, au urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la date al persoanei vizate

Persoana vizata va avea dreptul sa obtina o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu si sa aiba acces la acele date cu caracter personal, inclusiv la urmatoarele informatii:

 • scopul prelucrarii
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii, in special destinatarii din tari terte;
 • durata preconizata de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acelei durate
 • existenta dreptului de a solicita operatorului sa rectifice respectivele date cu caracter personal, sa le stearga sau sa restrictioneze prelucrarea lor sau existenta dreptului de a se opune acelei prelucrari (in mod clar si separat de alte informatii);
 • dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;
 • in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, sursa acestora;
 • in cazul transferului catre tari terte, de asemenea, masurile de protectie corespunzatoare adoptate.

Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizata are dreptul:

 • pentru rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care il/o privesc, fara intarzieri nejustificate,
 • sa obtina completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare

Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecarui destinatar, cu exceptia cazurilor in care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica un efort disproportionat de mare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizata va avea dreptul de a sterge datele cu caracter personal care il privesc, din urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;
 • persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia s-a efectuat prelucrarea;
 • persoana vizata aduce obiectii prelucrarii;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a se conforma unei obligatii legale;

Operatorul nu este obligat sa stearga datele cu caracter personal daca prelucrarea este necesara:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare;
 • pentru respectarea unei obligatii legale sau pentru indeplinirea unei sarcini efectuate in interes public sau in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
 • din motive de interes public in domeniul sanatatii publice (articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i), precum si articolul 9 alineatul (3) ale regulamentului);
 • in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri stiintifice sau de cercetare istorica, in scopuri statistice, in masura in care dreptul de stergere a datelor este de natura sa faca imposibila sau sa prejudicieze grav atingerea obiectivelor acelei prelucrari; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.

In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in urma unei cereri a persoanei vizate, sa le stearga, tinand cont de tehnologia disponibila si de costul punerii in aplicare, va trebui sa ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii si destinatarii care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acestia a oricaror link-uri sau a oricaror copii sau replicari ale datelor cu caracter personal.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Operatorul va restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in urmatoarele cazuri:

 • exactitatea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pe o durata care permite operatorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar datele cu caracter personal sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;
 • persoana vizata a formulat obiectii cu privire la prelucrarea pe baza unei sarcini efectuate in interesul public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terte parti, pe durata verificarii prin care se stabileste daca motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restrictionata, acele date cu caracter personal pot fi doar stocate. Prelucrarea ulterioara este posibila numai:

 • cu acordul persoanei vizate;
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor revendicari legale sau pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice;
 • din motive de interes public al unui Stat Membru.

Operatorul este obligat sa informeze fiecare destinatar despre restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau ar presupune un efort disproportionat de mare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul sa transmita datele cu caracter personal care il privesc de la un operator la altul (in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), daca prelucrarea se face pe baza consimtamantului persoanei vizate sau pe baza contractului in cadrul caruia persoana vizata este parte contractanta, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Este imperativ ca transmiterea datelor cu caracter personal sa nu afecteze in mod negativ drepturile si libertatile celorlalti.

Persoana vizata are dreptul sa obtina datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de calculator.

Dreptul de a obiecta

Persoana vizata va avea dreptul sa se opuna, in orice moment, din motive legate de situatia sa specifica, prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul:

 • indeplinirii unei sarcini efectuate in interes public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale tertei parti, inclusiv elaborarea profilurilor;
 • comercializarii directe, inclusiv elaborarea profilurilor, in masura in care este legata de o astfel de comercializare directa (in acest caz datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in scopul comercializarii directe);
 • cercetarii stiintifice sau istorice.

La cererea oricarei persoane vizate, sciencestudies.ro va asigura acesteia exercitarea drepturilor sale. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre sciencestudies.ro, la adresa str. Laboratorului nr. 5A, et. 1, Ploiesti, 100070, Prahova in atentia Directorului Administrativ.

Shopping Cart
Scroll to Top